63. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés

2024. március 6-8., Balatonszárszó

spektro logo
mke logo

 

Köszöntőt mond a XV. KATT és a 63. MSV Konferencia fővédnöke:

Raisz Anikó

Energiaügyi Minisztérium, Környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár

 

További plenáris előadók:

Ágoston Csaba: A levegőterheltség lokális jellegének vizsgálata

Balázs Ákos: Future of Debrecen

Bánáti Diána: Fenntartható, alternatív fehérje források iránti igény az élelmiszerláncban

Farkas Béla: Az akkumulátorgyártás környezetjogi kérdései, problémái

Gerencsérné Berta Renáta, Zrínyi Zita, Kovács Zsófia: Víztudományi és vízbiztonsági nemzeti laboratórium feladatai, eredményei

Hermann Zsolt: Fenntarthatósági jelentés a gyakorlatban - a CSRD hatása az adatok gyűjtésére, értelmezésére és publikálására a MOL Nyrt-nél.

Kristóf János: Réteges szerkezetű anyagok spektroszkópiai analízise (kalandozások a spektrokémia területén)

Lars Christian Herzbach, Andrea Farkas: BMW Group Plant Debrecen - iFACTORY and Laboratory

Mika László Tamás: Megújuló forrásból származó oldószerek környezetközpontú értékelése: lehetőségek és kihívások

Raisz Iván, Raisz Ildikó, ifj. Raisz Iván: Lignit energetikai felhasználása minimális karbon lábnyommal, megújuló energia felhasználásával és tárolásával

Simonné Sarkadi Livia: ChemistryEurope kiadói szervezet bemutatása – új lehetőségek publikációs tevékenységre Introduction of the Chemistry Europe Publishing Organization – New Opportunities for Publication

Tahy Ágnes, Tóth György István: A 2000/60/EK Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának környezetminőségi kihívásai

Zsirka Balázs, Fónagy Orsolya, Juzsakova Tatjána, Vágvölgyi Veronika: Kaolinit alapú grafitos szén-nitrid kompozit fotokatalizátorok előállítása és vizsgálata