Főbb témakörök

 

  • atomabszorpciós spektrometria
  • optikai emissziós spektrometria
  • atomfluoreszcens spektrometria
  • röntgenfluoreszcencs spektrometria
  • kapcsolt méréstechnikák (GC-MS, LC-MS, ICP-MS, TG-MS)
  • ultraibolya és látható spektroszkópia
  • infravörös és Raman spektroszkópia
  • elektron- és a nukleáris magrezonancia-spektroszkópia
  • tömegspektrometria
Go to top